ዕሉል ሰምሳሪ መድሃኔ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ፡ ናብ ዓዲ-ጣልያን ተረኪቡ !

Posted by : MALACHIAN

ብሓያል መርበብ ብምስግጋር ደቂ-ሰባት (human trafficking) ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ዘሰጋገረን ከም ሳዕቤኑ ድማ ቡዙሓት ስደተኛታት ዝሃለቁሉ መርበብ ምስግጋር (ስምስርና) ዘመሓድር ዝነበረ ኤርትራዊ ጥርጡር ኣብ ካርቱም (ሱዳን) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ናብ መንግስቲ ጣልያን ተረኪቡ።

ሰብ-ስልጣን ዓዲ-ጣልያንን እንግሊዝን ከም ዝሓበርዎ ፡ መድሃኔ ይሕደጎ መረድ (ዕድመ 35) ዝተባህለ ብሰንበት ዕለት 24 ግንቦት ኣብ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዉ ብቀጥታ ኣብታ ለይቲ ናብ ዓዲ-ጣልያን ኢዩ ተላኢኹ።

ነታ ዝተፍላለይ መርበባት ምስግጋር ደቂ-ሰባት ዝርከባ ኣህጉር ኣፍሪቃ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕሉል ደላሊ (ሰምሳሪ) ደቂ-ሰባት ተካታቲልካ፡ ቀይድካ ኣብ ቅድሚ ቤት-ፍርዲ ምምጻእ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ኤሮውፓ ካብ ዝጅምር ናይ መጀመርታት ሙኻኑ ኢዩ።

ፍራንቸስኮ ሎ ቮይ ኣብ መግለጺኡ ” መድሃኔ ይሕደጎ መረድ ፡ ኣብ ምስግጋር ደቂ-ሰባት (ስምስርና) ዝገበሮ ኣበርክቶን ሓላፊ ናይቲ ቀንዲ ምስግጋር ደቂ-ሰባት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃን ሊብያን ብሙኻኑን፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ መጀመርታ ንስደተኛታት ምድረበዳ ሳሃራ ብምስግጋር ቀጺሉ ድማ ማእከላይ ባሕሪ ብምስግጋር ኢዩ ተኸሲሱ ዘሎ”

ኩሱስ መድሃኔ ይሕደጎ መረድ ምስቲ ገና ዝድለ ዘሎ ግርማይ ኤርምያስ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ብሓባር ከምዝሰርሑ ኢዩ ዝጥርጠር። እቲ ኣኽባሪ ሕጊ ብምቅጻል “እዞም ክልተ ጡርጡራት መድሃኔን ኤርምያስን፡ ንስደተኛታት ንናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዘይበቅዓ ጀለቡ ስደተኛታት ብምጽፍጻፍ ካብ ሊብያ ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ጣልያን ብምስግጋር ማእለያ ዘይቡሉ ገንዘብ ኢዮም ጊሒጦም ”

ሃገራዊ ወኪል ገበን ዓዲ-እንግሊዝ (Britain’s National Crime Agency) ከምዝሓበርዎ ፡ ንመድሃኔ ይሕደጎ መረድ ኣብ ሱዳን ብምክትታል ኢጣልያውያን ናይ ገበን ንርመርቲ ከምዝሓገዝዎምን ፡ ንመድሃኔ ድማ በታ ኣብ 2013 ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ደሴት ላምፐዱሳ (Lampedusa) ዓዲ-ጣልያን ዝጠሓለት መርከብ ብሞት 359 ስደተኛታት ተሓታቲ ሙኻኑን ኣፍሊጦም።

ኣብቲ መግለጺ መድሃኔ ይሕደጎ መረድ “ጀነራል” (The General) ዝብል ስም ኢዩ ዝፍለጥ። እቲ ምኽንያንት ድማ ሂወት መነባብሮኡ ከምቲ ዝሞተ ውልቀ-መላኺ መራሒ ሊብያ ነበር ሙዓመር ቐዛፊ ስለ ዝኾነ።

ኣኽባሪ ሕጊ ቸቺልያ ካሎገሮ ፈራራ ንሮይቶርስ ኣብ ዝሓበሮ ዝሓለፈ ዓመት ክልቲኦም ደላሎ መድሃኔን ኤርምያስን ተቓጻጺሮሞ ዝነበሩ መርበብ ካብቲ መጀመርታ ገሚትናዮ ዝነበርና ኣዝዩ ገዚፍን፡ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ብጣዕሚ ስሩዑን ስሩዕን ኢዩ ጸኒሑና።

ፈራራ ብምቅጻል፡ ” ክልቲኦም ደላሎ (ሰምሰርቲ) ኣዚዮም ተበለጺቲ ስለዝኾኑ ኢዮም ፡ ዝተጨውዩ ሰድተኛታ ካብ ካልእት ገበነኛታ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገዝኡ ዘነበሩ” ይብል ። ከምግምቱ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሓንቲ መርከብ መገሻ ምስ 600 ስደተኛታ፡ ካብ 800,000 ክሳብ 1,000,000 ዶላር ይበጽሕ።

እዚ ናይ ደቂ-ሰብ ምስግጋር መርበብ ካብቲ ናይ ዓለምለኻዊ ሰርዓተ ሕጊ ተኻዊሉ ኢዩ ጸኒሑ ምኽንያቱ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተዘርጊሑ ብሕቡእ ይንቅሳቀስ ሰለዘሎ ኢዩ።

ዓዲ-ጣልያን ብኩቱር ዋሕዚ ስደተኛታት ትሕመስ ኢያ ዘላ። ኣብ 2014 ኣስታት 170,000 ሰደተኛታት ንዓዲ-ጣልያን ብባሕሪ ኣትዮም፡ 2015 ድማ 153,000 ብመሰረት ዓለምለኻዊ ማሕበር ሰደተኛታት (IOM). ሎሚ ዓመት ድማ ድሮ 40,00 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣትዮም ኣለዉ።

ካብ መጀመርታ 2014 ኣስታት 8,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ንዓዲ-ጣልያን ክኣትዉ ገሊኦም ድማ ንግሪኽ ክኣትዉን ከምዝጠሓሉን ይፍለጥ። መዲሲንስ ሳን ፍሮንቲርስ (Medecins San Frontieres) ከም ዝሓበሮ ኣስታት 900 ዝኮኑ ሰደተኛታት ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ ከምዝመቱ ኣፍሊጡ።

ምንጪ፥- www.reuters.com

 

Advertisements

!! ONE NATION, ONE STRUGGLE , ONE DESTINATION !!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s