ኣስማት ሙውታትን ቁሱላትን ኤርትራውያን ተዓላሞ፡ ግዳያት ሚያዝያ 03/2016 ዝኾኑ!

posted by: MALACHIAN

መርበብ ሓቤረታ ማርቲን ፕላውት ብሰንበት ዕለት 03/04/2016 ኣብ ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተዓላሞ ዝተኻየደ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ዝርዝር ሓቤረታ ከምዝረኸበ ኣፍሊጡ። እቶም ግዳያት ተዓላሞ ካብተን ንከተማ ዓሰብ ዝወስዳኦም ዝነበራ ናይ ጽዕነት መካይን ዘሊሎም ክሃድሙ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን ከምሳዕቤኑ ጠያይት ከምዝተተኮሰሎም ኣፍሊጡ።

candles

ንኹሎም ንግዳያት መንግስተ ሰማይ ይቀበሎም !

ብሚያዝያ 03/2016 ካብተን ናይ ጽዕነት መካይን ንዝዘለሉ ተዓላሞ ብዘስካሕክሕ ፍጻመ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብጠያይት ከምዝተወቕዑ ኣረጋጊጹ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ገሊኦም ብጥይት ክቅተሉ እንከለዉ ገሊኦም ውን ብጥይት ቆሲሎም ከምኡ ውን ካልኦት ካብተን መካይን ኣብ ዝዘለሉሉ እዋን ምሰበርቲ ኣጋጢምዎም።

ብጠቕላላ 29 ተዓላሞ ግዳያት ሞትን ሞቅሰልትን ኮይኖም።

ሽዱሽተ ተዓላሞ (6) ብቅጽበት ክሞቱ እንከለዉ፡ ዓሰርተው-ሾመንተ (18) ናብ ሆስፒታል ሓሊበት ተወሲዶም። ድሒሩ ግን ሓሙሽተ (5) ካብቶም ቁሱላት፡ ብዝነበሮም ከቢድ ሞቅሰልቲ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ክምዝዓረፉን እቶም ዝተረፉ ቁሱላት ድማ ኣብ ትሕቲ ጹኑዕ ሓለዋ ከምዘለዉ ተፈሊጡ።

ኡሙናት ምንጭታት ንመርበብ ሓቤረታ ማርቲን ፕላውት ከምዝሓበርዎ ፡ እቶም ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቦም ዘለዉ ቁሱላት ተዓላሞ ኣብ ኣዚዩ ሕማቅ ኩነታት ከምዘለዉን እቲ ቁጽሪ ሙዉታት ክውስኽ ከምዝኽእልን ውን ኣተንቢሆም።

እዞም ኣብ ታሕቲ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ ገለ ካብቶም 18 ግዳያት ተዓላሞ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ዝርከቡ ኢዮም ፥

ዳዊት ሚካኤል
ኣብራሃም ፍስሃየ
ሃብቶም ግርማይ
መድሃኔ ገብረመድህን
ቢንያም ዘርኣይ
ዮናስ ጠዓመ
ሰዓረ ወልዳይ
ዮናታን ዓንደመስቀል
ባሲሊዮስ ዘምህረት
ሳሙኤል ተኪኤ
እቶም ዝተረፉ ኣስማቶም ንጊዚኡ ኣይተፈልጠን።

መርበብ ሓበሬታ ማርቲን ፕላውት ናይቶም ዝመቱ ግዳያት ኣስማት ብዝርዝር ከምዘለዎ እኳ እንተ ኣፍለጠ ፡ ገሊኦም ስድራቤታት ሙውታት፡ ሞት ደቆም ሰለዘይ ሰመዑ ንጊዚኡ ከምዝተዓቀበ ኣፍሊጡ። እንተኾነ ግን እቲ መርበብ ሓቤረታ ናይ ክልተ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ዝዓረፉ ግዳያት መናእሰይ ፡ ስድራቤቶም ዝፈለጡን ኣብ ሓዘን ዝርከቡን ኣስማት ጠቂሱ።

ጨዓይ ሃብተስላሴ ገብረመስቀል ። ወዱ ንኣቶ ሃብተስላሴ ገብረመስቀል ተቅማጢ ዓዲ-ጓዕዳድ ሰራሕተኛ ፋብሪካ ዓለባ።
ያፈት ፍስሃየ መንገሻ ። ወዱ ንፍሰሃየ መንገሻ ተቐማጢ ማይ-ተመናይ ሰራሕተኛ ኣንዳ መገዕዝያ።
እዞም ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ክለተ ግዳያት፡ ካብቶም ተገዲዶም ንጋሽ-ባርካ ንታዕሊም ወሪዶም ዝነበሩ ተዓላሞ ከምዘይ ነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ክልተ ግዳያት ኣጋጣሚ ኣብቲ ከባቢ ብምንባሮም ፡ ብዝተተኮሰ ጠያይት ብከቢድ ቖሲሎም ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ምስ ኣተዉ ኢዮም ዓሪፎም።

ምንጪ ፥ https://martinplaut.wordpress.com/2016/04/07/eritrea-naming-the-dead-and-injured-conscripts-in-asmara-shooting/

Advertisements

ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ናብ ወጻኢ ዝልኣኾም ስነ-ጠበባውያን ዑቕባ ይሓቱ !

ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ኣውስትራልያ፣ ከተማ ሜልቦርን ኣብ ዝወደቦ ፈስቲቫል ጓይላ ከጻውቱ ዝልኣኾም ክልተ ስነ ጥበባውያን ዑቕባ ንምሕታት ተሪፎም። እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዑቕባ ንምሕታት ተሪፎም ዘለዉ ስነ-ጠበባውያን፣ ድምጻዊ ኣኽሊሉ መብራህቶምን ሙዚቀኛ ዮሴፍ ኣሚነን ዝተባህሉ’ዮም።

Eritrean-Festival-Melbourne-Australia-2013-Aklilu-Mebrahtu-300x181

ድምጻዊ ኣኽሊሉ መብራህቶም

ኣብ ኤውሮጳ’ውን ዝተረፉ ከምዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቐዲሙ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኤውሮጳን ክልእኮም ዝጸንሐ ድምጻውያንን ሙዚቐኛታትን’ውን በብዝኸድዎ ክተርፉ ምጽንሖም ዝፍለጥ’ዩ። መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ኣጋጢምዎ ንዘሎ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ክሳራታት ንምሕዋይ፣ ብስም ፈስቲቫላትን ህዝባዊ ሰሚናራትን በብእዋኑ ንዘካይዶ ዘሎ ብጓይላን ሳዕስዒትን ዝተሰነየ ዝተፈላለየ መደባት፣ ቀጻሊ ህድማ ድምጻውያንን ሙዚቐኛታት የጋጥሞ ብምህላዉ ተወሳኺ ጸቕጢ ፈጢርሉ ይርከብ።

ብዘይካ’ዚ’ውን በብእዋኑ ካብ ኤርትራ እናሃደሙ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እናሰገሩ ዑቕባ ናይ ዝሓቱ ዘለዉ ብዝሒ ስነጠበባውያን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዛይድ ምህላዉ ይፍለጥ።

ብባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ዘዝተላእኩ ስነ ጥበባውያን ኣብ ዘዝኸድዎ ሃገራት ዝተርፉ ዘለዉ፣ መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻር እቲ ብመርማሪት ኮሚሽን ቀሪብሉ ዘሎ ክሲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብዝርከቡ ደገፍቱ ጽዑቕ ዘመተ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን’ዩ።

source: erena.org

ሓዲሽ ባጤራ ኤርትራ፡ ኣብ ህዝቢ ዘይምትእምማን ይፈጥር !

posted by: MALACHIAN

ከምቲ ኣብቲ ኣዋጅ ዝተዘርበሉ ” ንምልላዩ ዘየጸግም” ተባሂሉ እካ እንተ ተነግረ ፥ ኣብ ክውንነት መጺእካ ግን ካብቲ ናይ ቀደም ባጠራ ብዓይንኻ ዝረአ ቡዙሕ ፍልልይ የቡሉን። እንተ ሃለወ ድማ ፡ እቲ ዕለተ ሕትመት “24 ግንቦት 2015” ወይ ድማ ኣብ ሚኢቲ ናቅፋ ድማ “24 ግንቦት 2011” ፡ ተገይሩ ምሕታሙ ጥራሕ ኢዩ።

እዚ ተሓቲሙ ዘሎ ባጠራ ንቡዙሓት ዜጋታት ከም ዘደናግር ዘሎን፡ ንቡዙሓት ግዳያት ምትላል ከም ዝገብር ዘሎን ህሉው ኩንተታት ኤርትራ ዝምስኮሮ ዘሎ ሓቂ ኢዩ ። ዘይተማህሩ ዜጋታት፡ ትሕተ ዕድመ ቖልዑ፡ ኣረጋውያን ፡ ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ብፍላይ ከኣ ዓይነ-ስውራን ንዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ሓደጋ የእቲዩ ኣሎ።

ንኣብ ስርቅን ምትላልን ዝተዋፈሩ ሓደሓደ ሕልና ኣልቦ ዜጋታት ድማ ንምትብባዕን፡ ኣብ ዕዳጋታት ዘይ ተደልየ ምድንጋራት ምትላልን ንምፍጣር ዓቢ ናይ ብልሽውና ባብ ከፊቱ ይርከብ። ኣብዚ ለንቅነ ከም ዝበጽሓና ሓቤረታ ፡ ሓደሓደ ውልቀ-ሰባት ዝኣረገ ባጤራ ኣብ መንጎ ሓዲሽ ጥማር ባጤራ ብምእታው፡ ሰብ ከደናግሩ ይፍትኑ ምህላዎም ኢዩ። ኣብ መንጎ ዓዳጋይን ሸያጣይን ኮነ ኣብ መንጎ ሸቃጦ ዝግበር ልውውጥ ዘይተደልየ ምርድዳእን፡ ዘይምትእምማንን ፈጢሩ ምህላዉ ኢዩ።

 

“Fake your death to fool your enemies” Niccolo Machiavelli.

Posted by : MALACHIAN

About two years ago or so I posted an article on my blog, on how Issiass Afeworki’s actions are related to Niccolo Machiavelli’ teachings. And the relation about the other evil books that teach about power , seduction , boldness e.t.c on relation to mr. Afeworki .


“Fake your death to fool your enemies” . This is a famous quote by one of the world’s most controversial and powerful Italian war strategist, writer, philosopher and historian Niccolo Machiavelli. In simple , In his teaching , he advocates if a leader fakes his death/is out of sight for some time, he can come back attack his enemies again. The leader can know who is his real treat and rumors can bring him informations about people who are hungry for power. And also helps him to understand and gives him a bird-eye view on how the land is managed without him. And also most important is to let the people to know and to understand how important he is . Because most dictators after being in power for so long they consider themselves as the fathers of the nation or as a unifying figures or simply as people who knows the best for their people.

ISSAISS’S OBSESSION OVER MACHAVELI TEACHINGS

One might wonder ” how is Issaiss always outsmarted his colleagues for almost four decades in a row “? Well, To understand his behavior (state of mind) and to expect what his next bold move is, one has to make a background check on him. By collecting his every and single major decision and actions possible. Then these actions and decisions always have links to some sort of hidden causes of course. But also they are related to one another and they are in sequence which helps to determine you his next move or action or where he is heading. The methods he applies are a genuine teaching of again MACHAVELI.

You see, during the armed struggle, this guy was investing intensively on himself specially by learning and reading all the dirty, bold and bloody tricks. He distanced himself from his colleagues specially from those who can distract and derail him from his dream. He was mastering all the evil books he can get , he practiced all the evil tricks in real live situations until he became a master and confident enough that leads him to be paranoia. Thats why he is always 10+ years ahead of his peers. He was always busy and cautious to achieve his ultimate goal. And he achived it , of course. Even now everything is going according to his plan. that’s why his every and single decision is a calculated move.

Someone might argue that Issiass Afeworki is not that smart enough, or others may say ” look what have he done to the country ?” Well, you have the right to say, he is immoral, paranoid, evil , blood sucking monster or what ever…. But look, This guy is going according to his OWN vision/plan. And by the way , according to him his ultimate goal is to stay in power any means necessary. And he is still in power, so according to him he is successful on what he plans. ” be the Boss , at all cost” or you might say “ends justify means” again Niccolo Machiavelli. He defines succes according to his own set goals not according to your goals.

So a guy like Issaiss with much blood on his hand , who has nobody to trust, who has nightmares on his sleep, who has extreme paranoia , and who leads a life through a strict Machavelian way ; won’t let anybody closer let alone to let them interfere in their life time project . There is only one way to terminate him and that’s the only way he understands. “those who live by the sword , shall perish by the sword” or if I might say “those who live by the gun , shall die by the gun”.

10 Eritrean players remain in Francistown- Botswana ! 10 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ፍራንሲስታውን (ቦትስዋና) ዑቕባ ሓቲቶም! 

Posted by : MALACHIAN

ኣብ ሞንጎ ሃገራውያን ጋንታ ኤርትራን ቦትስዋናን ዝነበረ ጸውታ ብዓወት ቦትስዋና 3-1 ሎሚ ሰዓት 4:00 ድ.ቀ ተዛዚሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 10 ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ፍራንሲስታውን (ቦትስዋና) ፖሊትካዊ ዑቅባ ከምዝሓተቱ መንግስቲ ቦትስዋና ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ጸወታ ንክዕዘብ ኣብ ቦትስዋና ብምንባሩ: ነቶም ተጻወቲ ንክምለሱ ጎስጎስን መብጽዓን እኳ እንተ ገበረሎም : ክሰምዕዎ ኣይከኣሉን። ድሕሪ ቡዙሕ ሕንፍሽፍሽን ናይ ኣየር ምድንጋያትን ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝትተረፉ14 ተጻወትን ኣባላትን ሒዛ ናብ ኤርትራ ተበጊሳ።

News coming in from Francistown is that only 14 Eritrean players will be taking their flight home from Gaborone this evening while the other ten have refused and opted to remain in the custody of Kutlwano Police in Francistown.The visiting national team which was supposed to have jetted out from Francistown International Airport early this morning, only left by bus with 14 players and officials under heavy police escort to Gaborone, after missing their flight.

The team is scheduled to board their flight to Johannesburg and eventually transit back to their home country, at around 18hrs20 this evening.

Despite the intervention and persuasion of their Ambassador based in South Africa, who was in the country to watch the World Cup preliminaries match, the disgruntled players refused to go back to their home country.

According to Botswana Football Association Vice President-Administration, Basadi Akoonyatse, the Eritrean players were found missing from their hotel rooms early this morning by the team officials. “A report was made to the police who spotted them loitering around Francistown, alleging that they were in search of a Red Cross centre where they could seek assistance for the NGO to lobby on their behalf to be accorded asylum in Botswana,” she said.


While investigations are still ongoing on why the 10 Eritreans are not happy about going back home, The Voice has established that the distressed men have stated that they are forced to join the Eritrea army, something they don’t fancy as their dream is to play professional football.

Akeonyatse said the players from the Horn of Africa are now in the hands of Immigration, police and security authorities.

“We are yet to establish the reasons the players have declined to go back and whether they are really seeking asylum. It is from hence forth that it will be determined what the next move concerning this issue will be.”

The Red Sea Camels who lost 3-1 to the Zebras last night at the Francistown Sports Complex, were supposed to have been out of Botswana by 4pm today (Wednesday), but due to the disappearance of some of the team members, their travel arrangements had to be rescheduled. “Because we do not have an evening flight from Francistown, we were left with no option but to ferry the 14 players by road to Gaborone,” indicated Akoonyatse.

Meanwhile, Akoonyatse said, the players who have absconded going home are still in the country legally until the expiry of their visas Which are normally valid for a day or two after the game.

Source: http://www.thevoicebw.com

ናህሪ ዋጋ መሰረታዊን ሃለኽቲ ነገራትን መግብታትን ኣብ ኤርትራ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ

Posted by : MALACHIAN


ዋጋ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራትን መግብታትን ኣብ ኤርትራ ናህሩ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ ኣሎ።ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝልኣኽዎ ሓበሬታ፣ ዋጋ’ታ መልክዒ መሰረታዊ መግቢ ዝኾነት ሓንቲ ባኒ 3.50 ናቕፋ ክኸውን እንከሎ፣ ዘይትርከበሉ እዋናት’ውን እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ ኣስሚሮም።

ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ፣ ዘይቲ’ውን ንሓደ ሊትሮ 120 ናቕፋ ክሽየጥ እንከሎ፣ ሽኮር ከኣ ንሓደ ኪሎ 55 ናቕፋ በጺሓ ኣላ።

ከም ሽጉርቲ ኮሚደረን ድንሽን ዝኣመሰለ ብብወቕቱ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግና ኮሚደረ ንሓደ ኪሎ ክሳብ 75 ናቕፋ፣ ሽጉርትን ድንሽን ድማ ነፍሲ ወከፉ ንኪሎ ክሳብ 50 ናቕፋ ክሽየጥ ከምዝቐነየ እቶም ምንጭታት የረድኡ። 

ከም ጸባ፣ እንቋቁሖ፣ ስጋ፣ መዓርን ጠስምን ዝኣመሰሉ መግብታት ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን’ዚ ከም መሰረታዊያን ዘይኮኑ ከም መጋየጺ መግብታት ዝቑጸርሉ እዋን ተበጺሑ ምህላዉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ዋጋ ሓንቲ እንቋቁሑ 10 ናቕፋ፣ ንሓደ ኪሎ ስጋ ድማ 350 ናቕፋ ምዃኑ ኣገንዚቦም።

እቶም ምንጭታት ብዘይካ’ዚ፣ ዋጋ መዓርን ጠስምን ንነፍሲ ወከፉ ንሓደኪሎ ክሳብ 800 ናቕፋ በጺሑ ምህላዉ ብምዝክኻር፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ክምገቦም ዘይክእል ዓይነት መግቢ ምዃኑ ኣስሚሮም።

ኣብ ኤርትራ ንመዓልታዊ መግቢ ዝዝውተር ከም ማሸላን ብርስንን ዝዓይነቱ ኣእካልን መበሊኡ ላምባ፣ ዕንጸይቲ፣ ፈሓምን ጋዝን ኣብ ግምት ከይኣተወ ጥራይ፣ ዋጋ መሰረታዊ መግብታት ካብ ወርሓዊ እቶት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብዝተዓጻጸፈ’ዩ ዝዛይድ።

ኣብ ርእሲ’ዚ ንህዝቢ ተጻዒንዎ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት መሰረታዊ መግብታትን ሃለኽቲ ነጋራትን፣ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ’ውን ካብ ዓቕሚ ስድራቤታት ንላዕሊ ኮይኑ ምህላዉ ብተደጋጋሚ እዋን ክጥቀስ ጸኒሑ’ዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1994 ምትዕርራይ ናይ ደሞዝ ካብ ዝገብር፣ ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ 21 ዓመቱ ኣቝጺሩ ዝኾነ ቆላሕታ ኣይገበረሉን።

ኣብ ርእሲ’ኡ’ውን ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ ናቕፋ ባጤራ እናተዳኸመን ምስ ናይ ወጻኢ ባጤራ ዘለዎ መጠን ሸርፊ እናንቆቆለን ስለዝመጸ፣ ናቕፋ ብዝቕባበ ብኸቢድ ተሃስዩ ይርከብ።

ወርሓዊ ደሞዝ ናይቲ ዝበዝሐ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ 700 ክሳብ 1400 ናቕፋ ምዃኑ ይፍለጥ።

እዚ ነቶም ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ተታሒዞም ወርሓዊ ካብ 150 ክሳብ 450 ናቕፋ ዝኽፈሉ፣ ዝበዝሐ ዓያዩ ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከየእተኻ ማለት’ዩ።

ምንጪ: http://www.erena.org

October 03 2013 Lampedusa migrant shipwreck tragedy !

posted by: MALACHIAN

On this particular day we remember and pray for all those who lost their lives to make it to the shores of Europe in search of refuge. Exactly two years ago the world was shocked by the number and the way the refugees perished in a single night. Most world leaders come together and pay tribute and show their concern to the refugee crisis in the Mediterranean sea. Regardless to their commitment and humanitarian support, unfortunately human lives is still perishing in the sea. Unless tackling the root problems and sources of these crisis, the human tragedy for sure wouldn’t stop any time soon.

fire

THE LAMPEDUSA TRAGEDY 

It was initially reported that over five hundred people were on board the 20-metre-long (66 ft) fishing boat when it began to have engine trouble less than a quarter-mile from Lampedusa, causing the ship to begin sinking. In an attempt to contact nearby boats, a blanket on the ship was lit on fire. However, this fire grew worse when it ignited some gasoline and began to engulf the boat before it sank.To avoid the flames, many people threw themselves into the water or moved away from the fire to the same part of the ship, which then capsized.At least 350 people were initially declared missing.

Lampedusa victim's coffins

Lampedusa victim’s coffins

On 7 October, it was reported that 194 bodies had been recovered, and that the final death toll could rise to between 325 and 363 individuals. A total of 155 people had been rescued. A further 108 bodies were reported retrieved by 9 October, after access was gained to the inside of the boat’s hull, resting some 47 metres (154 ft) beneath the surface of the water. On 11 October, it was reported that all bodies had been recovered from the boat, and the confirmed death toll had reached 339. About 50 were believed to be still missing, and searches for further bodies in the area would continue using aircraft and robotic devices. A further 20 bodies had been found by 12 October, bringing the total to 359.The total number of dead was later reported as “more than 360”.

Lampedusa victims memorial day

Lampedusa victims memorial day

On 8 November, it was reported that that the migrants had each paid at least $3,000 (£1,866) to the Libyan, Somali and Sudanese trafficking group before making the sea crossing from Libya. Women who were unable to pay were said to have been raped, and men who rebelled were tied up and tortured. The alleged captain of the boat, a 35-year-old Tunisian named as Khaled Bensalam, who was reported to have been deported from Italy in April 2013, was arrested under suspicion of being responsible for the sinking. It was reported that he could be charged with manslaughter. On 8 November, a 34-year-old Somali national, Mouhamud Elmi Muhidin, and a Palestinian man, Attour Abdalmenem, were also arrested under suspicion of having been among the traffickers that organized the voyage. Police indicated that Muhidin was facing a series of charges, including people trafficking, kidnapping, sexual assault, and criminal association with the aim of abetting illicit immigration. The two men were detained by the Italian police after a number of the shipwreck survivors spotted and began attacking them.

source : http://www.wikipedia.org

Names of 369 victims of Lampedusa boat tragedy 03 october 2013. ኣስማት 369 ግዳያት ሓደጋ ላምፐዱሳ ጥቅምቲ 03 2013.